Právo na odstoupení od smlouvy

Právo na odstoupení od smlouvy

1. Pokud jste podnikatel, nemáte právo na odstoupení od smlouvy. Spotřebitelé, tj. fyzické osoby, které uzavírají právní úkon za účelem, který nelze převážně přičítat jejich podnikatelské ani samostatné výdělečné činnosti, mají zákonné právo na odstoupení od smlouvy za následujících podmínek:

1.1 Spotřebitelem je každá fyzická osoba, která uzavírá právní úkon za účelem, který převážně nesouvisí ani s podnikáním, ani se samostatnou výdělečnou činností.

1.2 Máte právo odstoupit od této smlouvy do čtrnácti dnů bez udání důvodu. Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí čtrnáct dní ode dne, kdy jste vy nebo vámi určená třetí osoba, která není dopravcem, převzali nebo převezmete zboží. Chcete-li uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy, musíte.

Naše adresa:

Synerga Polska Sp. z o.o.

98-160 Sędziejowice
Polsko
email: cs@synerga-group.cz

Prostřednictvím jasného prohlášení (např. dopisu zaslaného poštou, faxem nebo e-mailem) nás informujte o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy. K tomuto účelu můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který však není povinný.

1.3 Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy postačí, když oznámení o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy odešlete před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

2. Důsledky zrušení

2.1 Pokud odstoupíte od této smlouvy, musíme vám bezodkladně, nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy jsme obdrželi oznámení o vašem odstoupení od smlouvy, vrátit všechny platby, které jsme od vás obdrželi, včetně nákladů na doručení (s výjimkou dodatečných nákladů vyplývajících z toho, že jste si zvolili jiný typ doručení než nejlevnější standardní doručení, které nabízíme).

2.2 Pro tuto úhradu použijeme stejný platební prostředek, který jste použili pro původní transakci, pokud se s vámi výslovně nedohodneme jinak; v takovém případě vám nebudou účtovány žádné poplatky za tuto úhradu.

2.3 Můžeme odmítnout provést splátku, dokud neobdržíme zboží zpět nebo dokud nepředložíte důkaz, že jste zboží vrátili, podle toho, co nastane dříve.

2.4 Zboží nám musíte vrátit nebo předat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtrnácti dnů ode dne, kdy nám oznámíte odstoupení od této smlouvy.

2.5 Lhůta se považuje za dodrženou, pokud zboží odešlete před uplynutím čtrnáctidenní lhůty.

2.6 Přímé náklady spojené s vrácením zboží nesete vy. Případnou ztrátu hodnoty zboží budete muset uhradit pouze v případě, že tato ztráta hodnoty vznikla v důsledku manipulace se zbožím, která není nezbytná pro vyzkoušení stavu, vlastností a funkčnosti zboží, načež nám oznámíte odstoupení od této smlouvy o vrácení nebo předání zboží.

3. Vyloučení nebo předčasné uplynutí práva na odstoupení od smlouvy:

3.1 Právo na odstoupení od smlouvy se nevztahuje na smlouvy o dodávce zboží, které není prefabrikované a pro jehož výrobu je rozhodující individuální výběr nebo určení spotřebitelem nebo které je jednoznačně přizpůsobeno osobním potřebám spotřebitele. 

4. Ukončení platnosti odstoupení od smlouvy

Obecné poznámky:

a) Prosíme, abyste zabránili poškození a znečištění zboží. Pokud je to možné, vraťte nám zboží v původním obalu s veškerým příslušenstvím a se všemi součástmi obalu. V případě potřeby použijte ochranný vnější obal. Pokud již nemáte k dispozici původní obal, použijte prosím vhodný obal, který zajistí dostatečnou ochranu před poškozením při přepravě.

b) Pokud je to možné, neposílejte nám prosím zboží zpět na dobírku.

c) Upozorňujeme, že výše uvedené body A-B nejsou podmínkou pro účinné uplatnění práva na odstoupení od smlouvy.

Vzorový formulář pro zrušení objednávky (e-mail: cs@synerga-group.cz): 

To:
_

Adresa skladu pro vrácení zboží:

Magazyn Fotowoltaika (Sklad)
ul. Fabryczna 13
41-100 Siemianowice Śląskie, Polsko

Já/my* tímto odstupuji/odstupujeme od smlouvy uzavřené mnou/námi* na nákup následujícího zboží:

Objednáno dne / Přijato dne* ____________
Jméno, křestní jméno:
Ulice:
Poštovní směrovací číslo, město:

_______________, na __________


_____________________________
Podpis

(*) Nehodící se škrtněte.

nahoru
×

VAT ID not verified in VIES!

Obchod je v režimu prohlížení
Zobrazit plnou verzi webu
Sklep internetowy Shoper.pl