Pravidla společnosti

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY WEBOVÉHO OBCHODU

Synerga Polska

§1

Požadavky

1. Internetový obchod, dále jen „Obchod“ je provozován Maloobchodním Provozovatelem prostřednictvím internetového obchodu na základě tohoto Řádu, dále jen „Provozní řád“.

2. Majitelem obchodu je:

Synerga Polska sp. z o.o. se sídlem Dolna 5998-160 Sędziejowice , NIP: PL7252023257 , telefon +420 608755806 , e-mailová adresa: cs@synerga-group.cz

3. Kdykoli se v dokumentu vyskytuje pojem „spotřebitel“, rozumí se jím fyzická osoba, která činí právní úkony, které přímo nesouvisejí s její živností, podnikáním nebo povoláním.

4. Objednávka je nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené se zákazníkem.

5. Předpokladem pro uzavření kupní smlouvy je přijetí Řádu zákazníkem při zadávání objednávky zaškrtnutím příslušného políčka ve formuláři.

6. Ceny uvedené v Obchodě jsou ceny brutto (včetně DPH).

7. Zboží dostupné v obchodě je bez fyzických a právních vad.

§2

Objednávky

1. Objednávky lze zadávat následovně:

 1. prostřednictvím formuláře dostupného na webových stránkách obchodu,
 2. e-mailem na adresu uvedenou na webových stránkách obchodu,
 3. telefonicky na čísla určená pro zadávání objednávek, dostupná na webu Butiku v záložce Kontakt.
 4. přidáním zakoupených produktů do nákupního košíku a dokončením objednávky na našem webu https://synerga-group.cz
 5. přes naši fanouškovskou stránku na Facebooku, prostřednictvím soukromé zprávy

2. Podmínkou zpracování smlouvy je poskytnutí ze strany zákazníka údajů umožňujících ověření zákazníka a příjemce zboží. Obchod potvrdí přijetí objednávky emailem nebo telefonicky.

3. Strany jsou kromě zboží zakoupeného v době objednávky vázány informacemi na stránkách obchodu, zejména: cenou, vlastnostmi produktu, vlastnostmi, prvky v sadě, termínem a způsobem dodání.

4. Informace na webových stránkách Boutique nepředstavují nabídku ve smyslu nizozemského občanského zákoníku. Odesláním objednávky dává zákazník nabídku ke koupi konkrétního produktu. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy prodávající potvrdí přijetí objednávky k realizaci.

§3

Individuální objednávky

1. Jednotlivé objednávky lze zadávat takto:

 1. prostřednictvím formuláře dostupného na webových stránkách obchodu,
 2. e-mailem na adresu uvedenou na webových stránkách obchodu,
 3. telefonicky na čísla určená pro zadávání objednávek, dostupná na webu Butiku v záložce Kontakt.
 4. přidáním zakoupených produktů do nákupního košíku a dokončením objednávky na našem webu https://synerga-group.cz
 5. přes naši fanouškovskou stránku na Facebooku, prostřednictvím soukromé zprávy

2. Podmínkou zpracování smlouvy je poskytnutí ze strany zákazníka údajů umožňujících ověření zákazníka a příjemce zboží. Obchod potvrdí přijetí objednávky emailem nebo telefonicky.

3. Veškeré návrhy a dokumentace zpracované k jednotlivým objednávkám zůstávají majetkem obchodu https://synerga-group.cz   a obchod má právo tyto materiály použít pro jiné účely, jakož i pro zařazení do stálé nabídky. Tato podmínka neplatí, pokud se prodávající a kupující dohodnou jinak.

§4

Platební metody

1. Bankovním převodem - platbu převeďte na uvedené číslo bankovního účtu, které Vám sdělíme v emailu potvrzujícím přijetí objednávky. Převod můžete provést online, na poště nebo v bance. Jakmile je platba připsána na náš účet, začínáme zpracovávat objednávku.

2. Elektronická platba – nejpohodlnější a nejbezpečnější způsob vkladu na internetu. V našem obchodě používáme platební systémy PayU, na které jste odkázáni k provedení platby. Celý proces je rychlý a bezpečný. Systémy PayU podporují zabezpečené transakce: platební karta - Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.

3. Náklady na doručení jsou kalkulovány na základě objednaného množství zboží a jeho hmotnosti/ceny.

V přehledu nákupu jsou tyto náklady připočteny k ceně produktů a tvoří celkovou dlužnou částku.

4. Podmínkou dodání zboží je zaplacení zboží a zásilky.

§5

Poslat

1. Objednané zboží je expedováno společností Rhenus Logistics z Obchodu.

2. V případě jiné platby než na dobírku se termín expedice prodlužuje o dobu mezi zadáním objednávky a datem připsání platby na bankovní účet Obchodu.

§6

Stížnosti

1. V případě nesouladu zboží se smlouvou musí zákazník vrátit prodejně inzerované zboží na náklady prodejny spolu s popisem nesouladu.

2. Obchod odpoví na reklamaci zákazníka do 14 dnů od obdržení reklamace.

3. V případě, že uplatnění oprávněné reklamace zahrnuje zaslání nového produktu zákazníkovi nebo odstranění neshody, hradí náklady na dodání obchod.

4. Prodávající si vyhrazuje právo, že rozdíly na fotografiích zboží a vyplývající z individuálního nastavení počítače zákazníka (barva, proporce atd.) nejsou důvodem k reklamaci zboží.

§7

Právo na odstoupení od smlouvy

1. Zákazník, který je spotřebitelem, má dle zákona o ochraně některých práv spotřebitele a odpovědnosti za škodu způsobenou nebezpečným výrobkem ze dne 2. března 2000 právo na odstoupení od smlouvy.

2. Zákazník, který je spotřebitelem, může odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodů předložením příslušného písemného prohlášení do 14 dnů od doručení. Odkaz na formulář: https://www.uokik.gov.pl/download.php?id=780

Ke splnění této lhůty postačí zaslat prohlášení před jejím uplynutím.

3. Účinným ukončením kupní smlouvy se smlouva považuje za neplatnou. Zákazník je povinen vrátit zakoupené zboží bezodkladně, nejpozději však do 14 (čtrnácti) dnů.

4. Prodejce musí zákazníkovi vrátit zaplacenou částku do 14 dnů poté, co zákazník ukončil smlouvu.

5. Zákazník nemá právo na odstoupení od smlouvy v případech stanovených zákonem uvedeným v odstavci 1 výše, tj. v případech:

 1. poskytování služeb začalo se souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty 14 dnů ode dne uzavření smlouvy;
 2. o zvukových a obrazových záznamech a nahraných na počítačové nosiče dat poté, co spotřebitel odstranil původní obal;
 3. smlouvy o poskytování služeb, jejichž cena nebo odměna závisí výhradně na vývoji cen na finančním trhu;
 4. služby s vlastnostmi uvedenými spotřebitelem při objednávce nebo s jeho dalšími úzce souvisejícími službami;
 5. služby, které ze své podstaty nelze vrátit nebo jejichž účel se rychle zhoršuje;
 6. tiskařské potřeby;
 7. služby hazardních her.

§8

Soukromí

1. Správcem osobních údajů je majitel obchodu.

2. Osobní údaje poskytnuté Obchodníkovi jsou poskytovány dobrovolně s tím, že neposkytnutí některých údajů znemožní odeslání a vyřízení objednávky Zákazníka.

3. Zákazník může také samostatně souhlasit se zasíláním reklamních a propagačních materiálů, včetně obchodního newsletteru, z Obchodu.

4. Zákazník má právo na přístup ke svým osobním údajům a jejich opravu, požadovat ukončení jejich zpracování a vznést námitku proti jejich zpracování.

5. Podrobné informace o ochraně vašich osobních údajů jsou k dispozici v záložce https://synerga-group.cz

§9

Duševní vlastnictví

1. Bez písemného souhlasu obchodu je zakázáno používat jakýkoli materiál zveřejněný na stránkách obchodu (včetně fotografií a popisu zboží).

§10

Prodej

1. Akce (slevy) pořádané obchodem se nesčítají. Vždy je zvolena nejekonomičtější varianta pro zákazníka.

§11

Vstup v platnost a změna předpisů

1. Tento řád vstupuje v platnost dnem zveřejnění na internetových stránkách obchodu.

2. Tato pravidla se mohou změnit a informace o změnách pravidel budou zákazníkům zaslány 14 dní před nabytím účinnosti upravených pravidel na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce.

3. Kromě toho budou změny Pravidel zveřejněny na webových stránkách Obchodu 14 dní před nabytím účinnosti nových Pravidel.

4. Veškeré objednávky přijaté majitelem obchodu k vyřízení před datem změny předpisů budou splněny podle předpisů platných v den zadání objednávky zákazníkem.

5. Neakceptuje-li zákazník nový obsah pravidel, je povinen informovat majitele obchodu do 14 dnů ode dne oznámení změny pravidel.

nahoru
×

VAT ID not verified in VIES!

Obchod je v režimu prohlížení
Zobrazit plnou verzi webu
Sklep internetowy Shoper.pl